KAY FRANCES ALVERDA PRELL

KAY FRANCES ALVERDA PRELL

Kay Frances Alverda Prell, 95, Hanover, died Monday, May 20, 2019, at the Hanover Hospital.